Código Ético

O seguinte documento fai referencia aos principios polos que se teñen que rexer os contidos das publicacións, así como ás dinámicas que se reproduzan internamente dentro da propia organización. Trátanse, polo tanto, dunha serie de principios e compromisos a asumir por parte de integrantes e colaboradoras.

Consulta o Código picando aquí:

[GALEGO]