Anxo Carracedo: «A farmacoxenómica é un camiño imparable no tratamento das enfermidades»

No eido da ciencia galega salienta o célebre divulgador e investigador xalleiro Anxo Carracedo, un dos máis distinguidos líderes mundiais en xenética forense e consagrada eminencia no…… Read more «Anxo Carracedo: «A farmacoxenómica é un camiño imparable no tratamento das enfermidades»»