Uxía Vázquez Suárez

Graduada en Ciencias Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela e estudante de Traballo Social. Estadía anual en Chile, na Universidad de Santo Tomás e na Oficina Comunal da Muller da Municipalidade de Valparaíso.